Jaciment ibèric Cabezo Lucero

Main image

Multimèdia Gallery 

El jaciment consta d'una necròpolis d'època Ibèrica en la qual es va localitzar una torrassa al costat d'una porta d'accés en la muralla. Restes d'armes de ferro, ceràmiques gregues i objectes d'adorn d'aixovars funeraris són algunes de les troballes, mentres que entre l'escultura monumental de la necròpolis reben especial reconeixement les escultures de bous i, sobretot, el bust de la Dama de Guardamar, localitzat en 1987, semblant a la Dama d'Elx, encara que es considera més arcaica.