Fortificació Ibèrica Del Torrelló

Main image
Edat del Bronze i Cultura Ibèrica. Este jaciment arqueològic està situat sobre una terrassa elevada delimitada al nord pel barranc del Torrelló i al sud pel riu Millars, confluint ambdós a l'est, formant una espècie de península, d'accés fàcil únicament per l'oest. Es tracta d'un xicotet, fortificat amb un mur que descriu una forma circular, amb un parament de files de pedres grans amb altres més xicotetes a manera de falca, típic de la cultura ibèrica. Per dins, paral·lelament, a uns 3 metres cap a l'interior es troba un altre que pertany a un moment anterior, cultura del Bronze, amb un parament de pedra seca i en talús. El jaciment té una extensió d'uns 2100 m2, amb unes dimensions aproximades de 64 x 45 metres. El recinte es compon en la seua major part d'una defensa o escarpament natural, amb roques verticals amb un desnivell d'uns 20 metres que permet, per tant, que les obres de defensa no siguen de gran envergadura. La part principal la compon una torre alçada damunt del terreny que és pla, amb una sistema complex de murs contraforts.

Més informació

Horari

Visita libre